“Er werken hier super-gemotiveerde mensen. Betere zorg staat in alles voorop.”

Paramedisch Adviseur

Voor haar collega’s bij CZ is Fenna een vraagbaak op het gebied van fysiotherapie.

“Ik heb 10 jaar gewerkt als fysiotherapeut en manueel therapeut. In 2010 ben ik bij CZ begonnen. Nu adviseer ik over zaken als fysiotherapie, huid- en oefentherapie. Dat gaat van individuele zorgvragen tot beleidszaken en controles van fysiotherapeuten. Vergeleken met vroeger vind ik mijn werk nu enorm divers en uitdagend. Die uitdaging heb ik ook wel nodig, anders zou ik me misschien nog gaan vervelen.”

 

“Bij CZ werken super-gemotiveerde mensen. Betere zorg staat in alles voorop. In mijn functie probeer ik vooral te zorgen voor meer inzicht in kwaliteit. Dat is heel belangrijk, want als we geen informatie over kwaliteit hebben, kunnen we daar ook niet op sturen. En ik vind dat onze klanten de allerbeste zorg verdienen.”

Fenna

"Ik adviseer over veel zaken. Van individuele zorgvragen tot beleidszaken en controles van fysiotherapeuten."

Fenna, Paramedisch Adviseur

“Uitkomstindicatoren zeggen iets over de behandelresultaten. Denk bijvoorbeeld aan het effect van de behandeling in relatie tot de behandelduur, het aantal behandelingen of recidieven. In de fysiotherapie ontbreken die uitkomstindicatoren vaak. Dat maakt het moeilijk om kwaliteit te meten. Samen met andere partijen, waaronder beroepsbeoefenaren, patiëntenverenigingen, en Zorginstituut Nederland, proberen we nu om zulke indicatoren op te stellen voor mensen met lage rugklachten en COPD. Dit geeft ons de middelen om beter te sturen op kwaliteit.”