Sollicitatieprocedure

1. Het eerste gesprek

Als de interesse wederzijds is, nodigen we je uit voor een gesprek. Zo niet, dan laten we je dat ook zo snel mogelijk weten. Smaakt het gesprek naar meer? Dan plannen we snel een tweede gesprek in. We kunnen je dan ook vragen om enkele testen te maken.

 

2. Testen

Online assesment

We vragen je om een online persoonlijkheidstest te maken. Als je bij ons in dienst komt, kunnen de gegevens worden gebruikt als input voor je verdere groei en ontwikkeling.

Dag-assessment

Bij een aantal specifieke functies willen we nog meer inzicht in je gedrag en je competenties hebben. Dan zetten we een dag-assessment in. Je vult dan niet alleen vragenlijsten in, maar er zijn ook  rollenspelen en interviews.           

Taaltoets

We streven naar een optimale dienstverlening voor onze klanten. Daarom stellen we hoge eisen aan je schriftelijke vaardigheden. Die testen we met deze toets. De uitslag telt mee bij de keuze of we met je verder gaan.

 

3. Tweede gesprek

De resultaten van je assesment en je taaltoets nemen we mee in het tweede gesprek. We gaan dan ook dieper in op de functie en jouw rol binnen de organisatie.

 

4. Derde gesprek

Meestal zijn twee gesprekken voldoende. In het derde gesprek bespreken we je salaris en de arbeidsvoorwaarden.

 

Diploma en VOG

Voordat je in dienst komt, vragen we je om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het diploma van je hoogstgenoten opleiding. Afhankelijk van de integriteitsgevoeligheid van de functie kan een aanvullende screening door ons Bureau Bijzonder Onderzoek van toepassing zijn.