Jouw rekenwerk.
Zijn premie.

CZ. Zorg die verder gaat

Finance

Bij CZ gaat het om grote getallen. Onze omzet in 2017 bedroeg € 9,35 miljard. We verwerkten ruim 3,3 miljoen nota's en gaven zo'n € 9,3 miljard uit aan zorg. Daarom is het belangrijk dat we financieel in control zijn. We nemen geen onverantwoorde risico's, hebben onze reserves op orde en houden de beheerskosten laag. Zo kunnen we van iedere euro premie 97 cent besteden aan zorg. Als financial lever jij daar een belangrijke bijdrage aan.

Werken bij CZ is: het management scherp houden

Uitdagingen

De zorg is continu in beweging. En dat geldt ook voor de financiele wereld. Als financial bij CZ opereer je dan ook in een spannend speelveld. Toezichthouders als DNB, AFM, de Autoriteit Persoonsgegevens en de NZA stellen steeds strengere eisen aan zorgverzekeraars. De uitdaging is om te laten zien dat we aantoonbaar ‘in control’ zijn, en om dat zo efficiënt mogelijk te doen. Een andere opgave is de verkorting van doorlooptijden. Betalingen moeten sneller, informatie moet eerder beschikbaar zijn.

De divisie Financiën

De divisie Financiën zorgt voor een stabiele basis van waaruit andere afdelingen kunnen werken aan betere zorg. We verzorgen de gehele administratie van CZ. Maar we bieden ook diensten zoals het Actuariaat, Vermogensbeheer, Inkoop en de Facilitaire Dienst. Je kunt hier onder andere aan de slag als financial controller, controlemedewerker en vermogensbeheerder.

Meer in minder tijd

Toezichthouders vragen steeds meer informatie en zekerheid van zorgverzekeraars. Dat maakt rapportages steeds complexer. Daarnaast is een grote behoefte om sneller te rapporteren. Dat heeft grote gevolgen voor de administratie en controle van CZ.

Governance Risk & Compliance (GRC)

Deze divisie houdt zich bezig met risk, compliance en governance. We stellen bedrijfsplannen en rapportages op die inzicht geven in de ontwikkelingen van kapitaal en resultaat. We bevorderen de naleving van wet- en regelgeving. Het doel is om risico’s te helpen managen door niet alleen bedreigingen te zien maar ook kansen. Door de toegenomen aandacht voor bijvoorbeeld kapitaal, solvabiliteitseis, risico’s en privacy bij financiële instellingen en de verscherpte regelgeving, is deze afdeling belangrijker dan ooit. Daarnaast helpen we de Raad van Bestuur bij het bewaken van (strategische) doelen en bij de vaststelling van de premie; een moeilijke afweging tussen het inzetten van reserves en de stabiliteit van de premie voor de lange termijn. Op deze afdeling kun je onder andere aan de slag als business controller, risk officer en compliance officer.

Interne Auditdienst

De Interne Auditdienst (IAD) is er om de Raad van Bestuur de aanvullende zekerheid te geven dat het ons interne beheersysteem goed functioneert. Halen we de strategische doelen? Geven de jaarrekeningen een getrouw beeld van de organisatie? Voldoen we aan alle wet- en regelgeving? Zijn we in control op onze automatisering? We zijn op zoek naar hoog gekwalificeerde, multidisciplinair ingestelde auditors om deze vragen te beantwoorden. Zowel op het gebied van IT als operational en financial audit. Daarbij streven we naar 'single audit reviews'.

Els

"Voor accountants is CZ een unieke organisatie. We hebben toestemming van de NZa om de certificering voor alle gegevensaanleveringen zelfstandig te verrichten."

Els, vaktechnisch auditor

Kennis delen

We delen onze vaktechnische kennis graag. Onze accountants zijn betrokken bij diverse interne én externe projecten. Onder meer van Zorgverzekeraars Nederland, het NBA-Lio en het Instituut voor Internal Auditors (IIA).

Een eigen Academy

Wij vinden het belangrijk dat jij je talent verder kan ontwikkelen. Daarom bieden wij je een breed pakket opleidingen. Extern én intern. Zo kun je de stageverplichting van de NBA volledig bij ons doorlopen. Ook hebben we een eigen IAD Academy voor interne cursussen en voor je permanente educatie Diverse postdoctorale opleidingen staan tot je beschikking, of je nu controller, risk officer of intern accountant wil worden…..

"Ik ben trots om hier te werken vanwege het menselijke aspect. CZ is een organisatie die oog heeft voor de verzekerde."

Els, vaktechnisch auditor

Interessante projecten:

  • Process mining: de IAD onderzoekt hoe we rechtstreeks vanuit de enorme hoeveelheden data uit onze systemen het werkelijke procesverloop reconstrueren, waardoor we de auditaanpak innoveren en de organisatie nieuwe inzichten geven en minder hoeven te belasten.
  • Implementatie Accounting Hub: deze tool zet de business events van alle divisies om in financiele informatie. Dit zorgt voor een hogere kwaliteit en lagere kosten.

Ontmoet enkele van onze collega's

Els

Vaktechnisch auditor

Accountant Els helpt haar collega’s van de IAD om hun kennis op peil te houden.

Lees meer

Renate

Controller

Renate helpt onze organisatie met bedrijfseconomisch advies en een kritische blik.

Lees meer

Ruud

Manager Declaratieverwerking

Met innovatieve technieken als process mining verbetert Ruud ons declaratieproces.

Lees meer

Mis jouw droombaan niet!

Is bij CZ werken echt iets voor jou?

  • Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwe vacatures
  • Ontvang vacatures die altijd bij jou passen
  • Bepaal zelf de frequentie
Meld je aan!