CZ

"Er is veel ruimte voor eigen initiatief.”

Bram is zorginkoper. Een functie die veel meer behelst dan alleen de financiën. “Ik houd ik me met een breed scala aan thema’s bezig. Van vastgoed tot wachtlijsten.”

 


 

Zingeving

“Na mijn studie Communicatie en Informatiewetenschappen ging ik aan de slag bij een IT-bedrijf. Dat was leuk, maar heel commercieel. Ik miste de zingeving. Ik wilde ik écht wat bijdragen. Zo kwam ik bij CZ terecht.”

 

Bijdragen aan betere zorg

“Ik kende CZ als  zorgverzekeraar. Maar ik had nog nooit van CZ zorgkantoor gehoord. Na wat onderzoek kwam ik erachter dat het zorgkantoor zich bezighoudt met de grote uitdagingen binnen de langdurige zorg. Dit sprak me heel erg aan. Je kunt hier echt wat bijdragen aan de toekomst van de zorg.”

 

Diversiteit

“Het leuke van mijn werk is de diversiteit. Naast zaken als financiën, tarieven, en productieafspraken, houd ik me met een breed scala aan thema’s bezig. Van vastgoed tot wachtlijsten, van zorginnovatie tot personeel.”

 

Snel schakelen

“Snel schakelen tussen verschillende thema’s en niveaus, dat is voor mij de uitdaging. ’s Morgens zit ik bij wijze van spreken met een bestuurder aan tafel over de visie op wonen en zorg, en ’s middags praat ik met een controller over de productieafspraken of met een verpleegkundige over de kwaliteit van zorg. Dat vraagt om een flexibele en brede blik.”

 

Samenwerking stimuleren

“We stimuleren innovatie en regionale samenwerking. Een mooi voorbeeld is het project ‘Samen Digitaal’ uit de regio Haaglanden om zorgmedewerkers digitaal vaardiger te krijgen. We stelden geld beschikbaar op voorwaarde er samengewerkt werd. En dat werkte! Meerdere zorginstellingen haakten aan en het project is een groot succes, waardoor er nog meer zorgmedewerkers willen deelnemen

 

Veel overleg

“Een groot deel van mijn dag besteed ik aan overleggen en vergaderingen. Dat gebeurt vaak digitaal. Maar 1 à 2 dagen per week bezoek ik zorgaanbieders. Dat is heel belangrijk om er gevoel bij te krijgen. De papieren werkelijkheid is soms heel anders dan wat de mensen op de werkvloer ervaren.”

 

Een goed beeld krijgen

“Ongeveer eens per maand loop ik een dagje mee bij een zorgaanbieder, bijvoorbeeld met de verzorgenden in een verpleeghuis. Zo krijg ik een goed beeld wat er echt speelt in de zorg. Het was mijn eigen initiatief om dit te doen. Dat dit mogelijk was, is volgens mij kenmerkend voor CZ zorgkantoor. Er is veel ruimte voor eigen initiatief. ”

 

 

Nu instappen

“CZ zorgkantoor zit in een transitie. We worden steeds meer een strategische partner van zorginstellingen. Daar kun je echt aan bijdragen. En hoe? Op de manier die het best bij jouw kennis, kwaliteiten en interesses past. Dat maakt het juist nu leuk om in te stappen.”